Hvordan ser funktionelle anfald ud?

Kort sagt..

Funktionelle anfald kan enten være med bevægelse eller uden bevægelse. Et funktionelt anfald kan vare fra få sekunder til flere timer. Eller de kan afløse hinanden som perler på en snor. De fleste funktionelle anfald varer længere end 2 minutter.    

Set udefra, ligner funktionelle anfald meget epileptiske anfald. Man kan inddele funktionelle anfald i to typer:

  1. Funktionelle anfald med bevægelse.
    Disse anfald er med krampelignende rystelser eller trækninger i kroppen. Bevægelserne kan være i hele kroppen eller kun i dele af kroppen.

  2. Funktionelle anfald uden bevægelse.
    Under disse anfald falder personen sammen eller bliver fjern. Personen er ubevægelig og passiv i flere minutter.

Under et funktionelt anfald kan personen komme til skade. I nogle tilfælde kan det virke som om, at personen ikke er ved bevidsthed. Andre gange ser det ud som, at personen forsøger at reagere på omverdenen, fx gennem bevægelser eller lyde, men er ude af stand til at gøre det på en meningsfuld måde. Nogle personer vil være i stand til at tale og følge instruktioner. Et funktionelt anfald kan vare fra få sekunder til flere timer. Eller de kan afløse hinanden som perler på en snor. De fleste funktionelle anfald varer længere end 2 minutter.

Linkene herunder leder til videoer fra Youtube, som viser typiske funktionelle anfald. Den første video viser et anfald med krampelignende bevægelse, mens den anden viser et anfald næsten uden bevægelse. Det er vigtigt at huske på, at ikke alle funktionelle anfald er ens. Man kan sagtens opleve funktionelle anfald, der ikke ligner anfaldene i videoerne. Personerne i videoerne har givet deres samtykke til at videoerne må vises på Youtube.

Funktionelle anfald med bevægelse

Funktionelle anfald uden bevægelse