Hvordan føles et funktionelt anfald?

Kort sagt.. 

Funktionelle anfald kan føles meget forskelligt fra person til person. Funktionelle anfald kan involvere både kropslige fornemmelser, følelser og tanker.    

Funktionelle anfald opleves meget forskelligt fra person til person. Nogle personer med funktionelle anfald oplever, at de delvist har kontrol over deres anfald, mens andre oplever, at de helt mister kontrollen.

For nogle personer kan bestemte ting udløse et anfald. Det kan være stress eller afslapning, bestemte følelser, tanker om tidligere oplevelser eller frygt for et nyt anfald. Nogle personer oplever forandringer i kroppen op til et anfald. Der kan være hjertebanken, åndenød, svimmelhed, rysten, indre uro eller en uvirkelighedsfølelse.


Under selve anfaldet er det også meget forskelligt, hvad man oplever. Nogle mister bevidstheden, mens andre er ved bevidsthed, men ude af stand til at svare eller reagere på omverdenen. Nogle personer kan snakke og følge simple instruktioner under anfaldene. Nogle personer er angste eller vrede under anfaldet, mens andre slet ikke oplever følelser.

Det er meget forskelligt, hvordan man har det lige efter et funktionelt anfald. Nogle fortæller, at de føler sig udmattede eller frustrerede. Nogle oplever ubehag eller smerter, hvis de har slået sig under anfaldet. Andre føler sig lettede fra den stress og de intense følelser, de måske oplevede inden anfaldet. Igen andre græder og er triste. 

Ikke alle oplever disse ting under et funktionelt anfald. Så selvom man ikke oplever alle de nævnte ting, kan man stadig have et funktionelt anfald.