Hvordan kan mit barn få hjælp?

Forskellige behandlere vil kunne hjælpe barnet, herunder praktiserende læger, børnelæger, neurologer, psykiatere, psykologer og sygeplejersker. Det vil være forskelligt afhængig af blandt andet sværhedsgrad af sygdommen og det enkelte barns udfordringer, hvilken behandling barnet vil blive tilbudt. Derudover kan tilgængeligheden af behandlingstilbud være varierende i de forskellige regioner i Danmark, og dette kan også påvirke, hvilken behandling der kan sættes i værk.

 

Behandlingen kan bestå af fokus på følgende områder: at standse anfaldene, at stoppe med eventuel antiepileptisk medicin, afklaring og håndtering af eventuelle belastninger, tilbagevenden til skolen i tæt samarbejde med lærere og pædagoger, at lære barnet at kende sine kropssignaler og identificere problemer, samt at behandle eventuelle psykiatriske sygdomme som barnet måtte have.

 

Derudover vil det være vigtigt, at forældre, skole og fritid klædes på til at forstå og håndtere anfaldene, så de kan være med at til at iværksætte de tiltag, som kan støtte og aflaste barnet. Som forældre kender man sit barn rigtig godt og er omkring barnet hver eneste dag. På den måde bliver forældrene en meget vigtig del af den samlede indsats i forhold til at forebygge og håndtere anfaldene og sørge for at barnet den rette støtte.