Facts om funktionelle anfald

Hvad er funktionelle anfald?

Nogle unge oplever at få anfald, som på mange måder kan se ud som epileptiske anfald, men hvor det i virkeligheden drejer det sig om funktionelle anfald. Det betyder, at anfaldene ikke skyldes, at man har epilepsi. Derimod er funktionelle anfald en slags reaktion på, at hjernen og kroppen er overbelastet og er i en form for alarmberedskab, hvor man ikke fungerer normalt.