Hvad er funktionelle anfald?

Funktionelle anfald er en slags reaktion på, at hjernen og kroppen er overbelastet. Funktionelle anfald kan ligne epileptiske anfald og kan være meget voldsomme at opleve for både barnet og familien. Funktionelle anfald er en forholdsvis sjælden lidelse, men anfaldene kan være meget invaliderende og udfordrende for både barnet og familien.

 

Det er vigtigt at understrege, at anfaldene ikke er noget barnet gør med vilje eller gør bevidst, og at anfaldene kan være meget svære for barnet at kontrollere. Det er derfor vigtigt, at man som forældre møder sit barn uden sådanne fordomme, så barnet føler sig støttet og forstået i den afmagt og det kontroltab, som anfaldene kan få barnet til at føle.