Hvor kan pårørende søge støtte?

Pårørende til personer med funktionelle anfald kan også have brug for støtte. Det er vigtigt, at man har nogle at tale med om de udfordringer, man møder i rollen som pårørende. Det kan fx være en god veninde eller ven. Det kan være en god idé at vælge en person udenfor familien, da de ikke selv er involverede som pårørende og kan give nye perspektiver på de problemer, man står med. 

 

Nogle gange kan et forløb hos en psykolog også være en hjælp, så man kan få nogle værktøjer til at håndtere de svære følelser og udfordringer man står overfor, som pårørende til en person med funktionelle anfald.  

 

Man kan også deltage i pårørendegrupper eller netværksgrupper for pårørende til personer med psykiske lidelser. Selvom funktionelle anfald ikke er en psykisk lidelse, så vil nogle af problemerne man oplever som pårørende være ligesom dem man oplever, hvis man er pårørende til en person med en psykisk lidelse. Derfor kan erfaringsudveksling med andre pårørende være hjælpsom og givende.  

 

 
Sinds pårørenderådgivning og Bedre Psykiatri tilbyder begge grupper til pårørende. Man kan læse mere om dem og hvordan man kontakter dem her:  

 

Sinds pårørenderådgivning:  
www.sindspaa.dk 

 


Bedre Psykiatri:
www.bedrepsykiatri.dk