Udredning

Opsummering

 • Hyppige anfald, manglende respons på antiepileptika, specielle triggere (fx bestemte følelser eller tanker) og komorbide psykiske lidelser kan indikere funktionelle anfald.  
 • Anfald der involverer asynkrone krampebevægelser, bevægelser af hovedet fra side til side, normal, stærk puls ved besvimelse, kompleks vokalisering med affektivt indhold og en varighed på mere end 2 minutter kan indikere funktionelle anfald.  

 • Den bedste teknik til at diagnosticere funktionelle anfald er video-elektroencefalografi (vEEG). 

   

   

Mistanke om funktionelle anfald 

Gennem en indledende undersøgelse og grundig anamnese vil man ofte kunne udlede indikationer på funktionelle anfald.  Patienter med funktionelle anfald oplever hyppigere anfald end patienter med epilepsi [1-2]. Daglige anfald og jævnlige indlæggelser kan være en indikation på funktionelle anfald [2]. Studier af patienters egne beretninger om deres anfald indikerer, at patienter med funktionelle anfald ofte beskriver anfaldene som et sted/rum de rejser til eller begrænses til, mens patienter med epilepsi fortæller om deres anfald som uafhængige af dem selv [3-4]. For patienter med funktionelle anfald, vil det ofte være muligt at identificere bestemte situationer eller triggere for anfald (fx i stressende situationer, situationer hvor der er andre til stede eller bestemte følelser) [5-7]. Patienterne vil dog som oftest ikke selv identificere sådanne triggere ved den indledende undersøgelse [7]. Funktionelle anfald kan som lidelse udløses af kortvarig bevidsthedstab som fx ved fuld narkose eller fysisk traume [5, 8-9]. Hvis patienten har været eller er i behandling med antiepileptika vil manglende respons på medicinen kunne indikere funktionelle anfald. 40 % af patienter med funktionelle anfald vil dog rapportere om delvis eller kortvarig effekt af medicinen [5, 10]. Op mod 70 % af patienter med funktionelle anfald vil rapportere om andre funktionelle lidelser (fx fibromyalgi, kronisk idiopatisk smerte eller irritabel tyktarms syndrom) og 43-100 % har eller har haft psykiatriske lidelser som fx angst, depression eller PTSD [11-12]. Selvom de gennemgåede indikatorer bør give anledning til en mistanke om funktionelle anfald, så har de begrænset diagnostisk værdi i forhold til den enkelte patient.  

Semiologiske karakteristika ved anfaldene kan også bidrage til diagnostikken af funktionelle anfald [5]. Det er vigtigt at være opmærksom på semiologiske undergrupper, når man sammenligner karakteristika ved funktionelle anfald med karakteristika ved andre former for anfald. Differentialdiagnosen for funktionelle krampeanfald er således tonisk-klonisk epilepsi, mens differentialdiagnosen for funktionelle besvimelsesanfald er synkoper (vasovagale eller kardiale). Disse undergrupper har betydning for, hvilke anfaldskarakteristika der bør give anledning til mistanke om funktionelle anfald [5].

Funktionelle anfald varer ofte længere end epileptiske anfald [1, 5, 13]. Besvimelsesanfald, der varer længere end et minut og krampeanfald, der varer længere end to minutter kan give anledning til mistanke om funktionelle anfald [5, 13]. For krampeanfald, er asynkrone bevægelser af ekstremiteter og bevægelse af hovedet fra side til side indikationer på funktionelle anfald, mens kort varighed og forekomst af anfald mens patienten sover indikerer epilepsi [5, 14-16]. For besvimelsesanfald kan en normal, stærk puls indikere et funktionelt anfald, mens lavt blodtryk og langsom puls kan indikere synkoper [5]. Forandringer i bevidstheden og modvillighed mod at få åbnet øjnene kan indikere funktionelle anfald [5]. Hvor vokalisering ved epileptiske anfald ofte finder sted ved begyndelsen af anfaldet og er primitiv, så forekommer vokalisering ved både funktionelle krampeanfald og funktionelle besvimelsesanfald ofte under/efter anfald, og er kompleks og affektladet [5, 14]. Inkontinens og fysiske skader under anfald forekommer ved funktionelle anfald som ved andre former for anfald og har derfor ikke diagnostisk forklaringsværdi [16-17].  

 

 

Tabellen herunder giver et overblik over semiologiske karakteristika, der bør give mistanke om funktionelle anfald.  

 

Kliniske karakteristika

Funktionelt anfald

Epileptiske anfald

Varighed

Over 1 min ved besvimelsesanfald, over 2 min ved krampeanfald

Under 2 min

Bevægelse

Asynkrone bevægelser og bevægelse af hovedet fra side til side

Synkrone bevægelser

Øjne og mund lukket

Almindeligt

Sjældent

Modvillighed mod at få åbnet øjne

Almindeligt

Sjældent

Gråd under/efter anfald

Almindeligt

Sjældent

Vokalisering

Kompleks og affektladet

Under og efter anfald

Primitiv

I begyndelsen af anfald

Anfald fra søvn

Kan forekomme

Almindeligt

Anfald under besøg ved sundhedsvæsenet

Almindeligt

Sjældent

Inkontinens og fysiske skader

Kan forekomme

Kan forekomme

 

De enkelte anfaldskarakteristika kan ikke bruges individuelt til at skelne funktionelle anfald fra andre former for anfald. Derudover bør kilden til information om anfaldenes semiologi medtages i den kliniske vurdering af patienten. Megen evidens indikerer, at der er diskrepans mellem rapporteringer fra patienten selv eller vidner og videooptagelser af et anfald [18]. 

 

Bekræftelse af diagnose

Den bedste teknik til at diagnosticere funktionelle anfald er video-elektroencefalografi (vEEG), hvor patientens anfald optages på video mens associeret EEG-aktivitet registreres [19]. Funktionelle anfald kan diagnosticeres med en høj grad af sikkerhed, hvis et typisk anfald ikke involverer abnorm EEG-aktivitet før, under eller efter anfaldet [19]. Ofte er det en fordel at kombinere vEEG med elektrokardiografi (EKG), da hjerterytmen ved epileptiske anfald er højere og stiger hurtigere end ved funktionelle anfald, hvor hjerterytmen ofte afspejler den fysiske aktivitet involveret i anfaldet [20-21]. Det er vigtigt at sammenholde information fra vEEG og EKG med anfaldets karakteristika og patientens anamnese. Man bør derfor tage forbehold for følgende:

 • Hvis anfaldets semiologi afviger markant fra typiske funktionelle anfald, så bør det give anledning til en ekstra grundig undersøgelse - også selvom anfaldet ikke er associeret med EEG-forandringer [5].

 • Hvis anfaldets semiologi er overensstemmende med simple partielle anfald eller frontallapsepilepsi, så er fravær af forandringer i EEG under et anfald ikke nødvendigvis en indikation på funktionelle anfald [5].

 • Hvis patienten oplever flere forskellige typer af anfald (fx både besvimelsesanfald og krampeanfald), så bør alle anfaldstyper optages med vEEG og analyseres [5].  

   

I de fleste tilfælde vil patienter med funktionelle anfald opleve et anfald under vEEG optagelsen. I nogle tilfælde kan man, efter aftale med patienten, forsøge at fremprovokere et anfald. Dette kan foregå ved enten medicinnedtrapning, søvndeprivering, alkohol, stresstestning mv. Hvis det ikke er muligt at fange et typisk anfald med vEEG, så kan diagnosen stilles på baggrund af klinisk data og/eller hjemmevideooptagelser af et typisk anfald.   

 

 

Kilder

 1. Jędrzegczak, J., Owczarek, K., & Majkowski, J. (1999). Psychogenic pseudoepileptic seizures: clinical and electroencephalogram (EEG) video‐tape recordings. European journal of neurology, 6(4), 473-479. 

 1. Reuber, M., Pukrop, R., Mitchell, A. J., Bauer, J., & Elger, C. E. (2003). Clinical significance of recurrent psychogenic nonepileptic seizure status. Journal of neurology, 250(11), 1355-1362. 

 1. Plug, L., Sharrack, B., & Reuber, M. (2009). Seizure metaphors differ in patients’ accounts of epileptic and psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsia,50(5), 994-1000. 

 1. Plug, L., Sharrack, B., & Reuber, M. (2011). Metaphors in the description of seizure experiences: common expressions and differential diagnosis. Language and Cognition, 3(2), 209-233. 

 1. LaFrance, W. C., Baker, G. A., Duncan, R., Goldstein, L. H., & Reuber, M. (2013). Minimum requirements for the diagnosis of psychogenic nonepileptic seizures: a staged approach. Epilepsia, 54(11), 2005-2018. 

 1. Benbadis, S. R. (2005). Psychogenic non-epileptic seizures. The treatment of epilepsy: principles and practice, 4, 623-630. 

 1. Duncan, R., & Oto, M. (2008). Predictors of antecedent factors in psychogenic nonepileptic attacks Multivariate analysis. Neurology, 71(13), 1000-1005. 

 1. Reuber, M. (2009). The etiology of psychogenic non-epileptic seizures: toward a biopsychosocial model. Neurologic clinics, 27(4), 909-924. 

 1. Westbrook, L. E., Devinsky, O., & Geocadin, R. (1998). Nonepileptic seizures after head injury. Epilepsia, 39(9), 978-982. 

 1.  Oto, M., Espie, C., Pelosi, A., Selkirk, M., & Duncan, R. (2005). The safety of antiepileptic drug withdrawal in patients with non-epileptic seizures. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 76(12), 1682-1685. 

 1.  Reuber, M., Howlett, S., Khan, A., & Grünewald, R. A. (2007). Non-epileptic seizures and other functional neurological symptoms: predisposing, precipitating, and perpetuating factors. Psychosomatics, 48(3), 230-238. 

 1.  Devinsky, O. (2003). Psychiatric comorbidity in patients with epilepsy: implications for diagnosis and treatment. Epilepsy & Behavior, 4, 2-10. 

 1.  Selwa, L. M., Geyer, J., Nikakhtar, N., Brown, M. B., Schuh, L. A., & Drury, I. (2000). Nonepileptic seizure outcome varies by type of spell and duration of illness. Epilepsia, 41(10), 1330-1334. 

 1.  Beach, P., & Eaton, J. (2014). How do you differentiate pseudoseizures from real seizures?. Evidence Based Practice 17 ():. 

 1.  Avbersek, A., & Sisodiya, S. (2010). Does the primary literature provide support for clinical signs used to distinguish psychogenic nonepileptic seizures from epileptic seizures?. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(7), 719-725. 

 1.  Asadi-Pooya, A. A., Emami, M., & Emami, Y. (2014). Ictal injury in psychogenic non-epileptic seizures. Seizure, 23(5), 363-366. 

 1.  Alsaadi, T., & Shahrour, T. M. (2014). Psychogenic Nonepileptic Seizures: What a Neurologist Should Know. Health, 2014. 

 1.  Syed, T. U., LaFrance, W. C., Kahriman, E. S., Hasan, S. N., Rajasekaran, V., Gulati, D., ... & Pawlowski, M. (2011). Can semiology predict psychogenic nonepileptic seizures? A prospective study. Annals of neurology, 69(6), 997-1004.  

 1.  Gedzelman, E. R., & LaRoche, S. M. (2014). Long-term video EEG monitoring for diagnosis of psychogenic nonepileptic seizures. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 10, 1979–1986.  

 1.  Reinsberger, C., Perez, D. L., Murphy, M. M., & Dworetzky, B. A. (2012). Pre-and postictal, not ictal, heart rate distinguishes complex partial and psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsy & Behavior, 23(1), 68-70. 

 1.  Opherk, C., & Hirsch, L. J. (2002). Ictal heart rate differentiates epileptic from non-epileptic seizures. Neurology, 58(4), 636-638.