Niveauer for diagnostisk sikkerhed

En gruppe af specialister i epilepsi, neurologi, neuropsykologi og neuropsykiatri kaldet “The International League Against Epilepsy” (ILAE) har udviklet en trindelt tilgang til diagnosticering af funktionelle anfald [1]. Formålet med denne tilgang er at skabe større bevidsthed om baggrunden for at stille diagnosen og større gennemsigtighed i diagnosticeringsprocessen [1].  

 

Trindelt tilgang til diagnosticering af funktionelle anfald.

 

Diagnostisk niveau

Vidne til anfald

EEG

Mulig

Anfaldet beskrives af et vidne eller af patienten selv.

 

Rutine EEG eller søvndepriveret EEG foretaget mellem anfald viser ingen epileptiform aktivitet.

Sandsynlig

En kliniker bevidner et anfald eller ser en videooptagelse af et anfald med en semiologi typisk for funktionelle anfald.

Rutine EEG eller søvndepriveret EEG foretaget mellem anfald viser ingen epileptiform aktivitet.

Klinisk etableret

En kliniker med erfaring indenfor diagnosticering af anfald bevidner et anfald, eller ser en videooptagelse af et anfald med en semiologi typisk for funktionelle anfald (men ikke med samtidig EEG-måling).

Rutine- eller ambulant iktal EEG under et typisk anfald viser ingen epileptiform aktivitet, selvom man på baggrund af anfaldets semiologi ville forvente det.

Dokumenteret

En kliniker med erfaring indenfor diagnosticering af anfald bevidner et anfald med en semiologi typisk for funktionelle anfald (mens patienten er på video-EEG).

Et anfald med en semiologi typisk for funktionelle anfald optages på iktal video-EEG og indikerer ingen epileptiform aktivitet umiddelbart før, under eller efter anfaldet.

Bemærk: På alle niveauer skal anamnesen være konsistent med funktionelle anfald; EEG = Elektroencephalografi.

 

Efter: LaFrance, W. C., Baker, G. A., Duncan, R., Goldstein, L. H., & Reuber, M. (2013). Minimum requirements for the diagnosis of psychogenic nonepileptic seizures: a staged approach. Epilepsia, 54(11), 2005-2018.

 

 

 

Kilder

Dworetzky, B. (2014). Moving Beyond Ruling Out Epilepsy: It Is PNES!. Epilepsy Currents, 14(3), 131-133