Udfordringer i udredning, diagnosticering og behandling

Som behandler, kan man støde på en række udfordringer i udredningen, diagnosticeringen og behandlingen af patienter med funktionelle anfald. Nogle af disse udfordringer er relaterede til karakteristika ved patienten eller karakteristika ved behandleren, og andre til faktorer i sundhedssystemet.  Den nedenstående tabel giver et overblik over patient- og systemrelaterede udfordringer og mulige løsninger.

Efter ”Psychogenic Non-epileptic Seizures: An Updated Primer” af Baslet, Seshadri, Bermeo-Ovalle, Willment & Myers (2016).