Kan man få offentlig støtte?

Ligesom med mange andre sygdomme, så kan funktionelle anfald medføre store udfordringer i hverdagen. Nogle gange kan anfaldene medføre, at man ikke kan arbejde eller at man har behov for nedsat tid. Hvis det er tilfældet, så kan man kontakte sin sagsbehandler for at høre om sine muligheder for at få offentlig forsørgelse. Årsagen til anfaldene har ikke betydning for ens mulighed for at modtage offentlig støtte.

 

Et typisk sygdomsforløb starter med en sygemelding fra arbejde eller fra a-kasse. Herefter følger kommunen op på sygemeldingen. Det undersøges, hvordan den syge kan støttes i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. For personer med funktionelle anfald, vil udredning og behandling være første skridt mod at afgøre, hvordan det videre forløb skal være. Afhængigt af funktionsniveau, mulighed for behandling og prognose, kan der blive tale om fuld tilbagevending til arbejde, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. 

 

To gode råd:

 

  • Kontakt dit jobcenter inden du sygemelder dig.

    Jobcenteret kan hjælpe dig med at få støtte til, at fastholde dit arbejde samtidig med, at du bliver udredt og går i behandling. Man kan få mange forskellige former for støtte. Det kan fx være en delvis raskmelding/delvist sygefravær, støtte til arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads. Det kan også være personlig assistance og vejledning til andre arbejdsfunktioner osv.


  • Det kan være en god idé, at kontakte sin fagforening og/eller sit forsikringsselskab for at høre om sine muligheder for støtte og vejledning.  

     

Med den rette behandling og støtte, vil mange personer med funktionelle anfald kunne vende tilbage til - eller fortsætte med – at arbejde. Nogle undersøgelser har vist, at hvis man arbejder, så kan det gøre at man får det bedre. Hvis det er lang tid siden, at man har været i arbejde så kan det være en god idé at man gradvist vender tilbage. Man kan tale med sit jobcenter om fx at starte med 1-2 timer om dagen/ugen. Derefter kan man gradvist øge timetallet, som man føler sig klar til det. 

Indholdet på denne side er udarbejdet i samarbejde med Maria Bergstrøm, formidler og socialrådgiver v. Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.