Hvor kan man finde mere information?

Hvis man gerne vil vide mere om funktionelle anfald, så har vi herunder samlet en række hjemmesider man med fordel kan besøge.  

 

 

Danske hjemmesider:

www.funktionellelidelser.dk 
På denne hjemmeside finder man mere information om funktionelle lidelser generelt. Funktionelle anfald er en slags funktionel lidelse. Man kan læse om, hvor udbredte funktionelle lidelser generelt er, hvorfor de opstår og hvordan man behandler dem. Da siden handler om alle former for funktionelle lidelser, så vil der være dele af indholdet, som man ikke vil kunne genkende sig selv i, hvis man har funktionelle anfald.  

 

 

Engelske hjemmesider:

www.neurosymptoms.org
På denne side kan man finde information om funktionelle lidelser. Man kan få mere information om funktionelle anfald ved at klikke på ”Blackouts/Attacks” under ”Symptoms..”. På hjemmesiden benyttes betegnelsen ”dissociative seizures”, hvilket er en anden betegnelse for funktionelle anfald. Hjemmesiden er udviklet af Dr. Jon Stone, der også er blevet konsulteret i forbindelse med udviklingen af denne hjemmeside.  

 

www.nonepilepticattacks.info 
Her kan man læse mere om funktionelle anfald og andre ikke-epileptiske anfald. På hjemmesiden benyttes betegnelsen ”Non-Epileptic Attack Disorder” (NEAD). NEAD er en betegnelse, der bruges om funktionelle anfald, men også andre anfald, der ikke skyldes epilepsi. Hjemmesiden giver et overblik over symptomer, årsager, hjælp til selvhjælp, behandlingsmuligheder, personlige historier og praktisk information. Da siden ikke er dansk, vil en del af den praktiske information ikke være relevant for personer med funktionelle anfald. 

 

www.nonepilepticattackdisorder.org.uk 
Denne hjemmeside er rettet mod både personer med funktionelle anfald og andre ikke-epileptiske anfald (”Non Epileptic Attack Disorder”; ”NEAD”) og deres pårørende. På siden kan man finde en oversigt over symptomer, årsager og behandlingsmuligheder. Hjemmesiden giver også et indblik i nye forskningsprojektet og resultater.www.psychogenicseizures.wordpress.com
På denne side fortæller en kvinde om sine personlige erfaringer med funktionelle anfald. Hjemmesiden benytter betegnelsen ”psychogenic seizures”, hvilket er et andet navn for funktionelle anfald. Hjemmesiden er en slags dagbog.