Hjælper psykologisk behandling?

Kort sagt..

Psykologisk behandling hjælper mange, men det kræver en aktiv indsats. Det kræver også at man giver den tid til at virke. Man kan også lægge mærke til, hvordan psykoterapien kan hjælpe på andre måder end kun med at stoppe anfaldene. 

Psykologisk behandling er på nuværende tidspunkt den bedste behandling for funktionelle anfald. Det er også den eneste behandling, der har vist sig at være effektiv. Psykologiske behandling er anderledes end fx medicin og operationer, da det er en mere aktiv behandlingsform. Det betyder, at man selv skal gøre en indsats for, at det skal virke. Man skal møde op til behandlingen og deltage aktivt. Ofte skal man udføre øvelser både sammen med sin behandler, og når man kommer hjem.    

Psykologisk behandling kræver tålmodighed. Når man tager medicin eller bliver opereret, så kan man nogle gange mærke en forbedring med det samme. Det er ikke altid tilfældet med psykologisk behandling. Nogle gange kan det tage uger eller måneder, før man oplever en forbedring. Andre gange kan man opleve at få det lidt værre før det går fremad. De fleste vil dog opleve, at de får færre anfald inden for et år efter, at de er startet i psykologisk behandling. Det er vigtigt, at man giver den psykologiske behandling tid til at virke og ikke afslutter den, fordi man ikke ser fremgang med det samme. Det tager tid at skabe forandringer i sit liv.  

Nogle personer med funktionelle anfald vil opleve, at de stadig får funktionelle anfald selvom de både har deltaget aktivt i psykologisk behandling og været tålmodige. Det er vigtig at være opmærksom på, at psykologisk behandling kan hjælpe på andre måder end med at stoppe anfaldene. Gennem psykologisk behandling, kan man få hjælp til at håndtere en hverdag med anfald, opnå højere livskvalitet og udforske, hvordan man kan opfylde sine fremtidsdrømme, selvom man har funktionelle anfald. Anfaldene kan komme til fylde mindre i ens liv, og man kan komme til leve et godt liv trods anfald.