Er det sjældent?

Funktionelle anfald er mindre hyppige end epilepsi. Det er lidt usikkert, hvor mange som rammes årligt. Nogle målinger peger på, at der i Danmark er 50-150 børn og unge, der får funktionelle anfald om året. Vi ved også, at omkring hver tiende barn eller ung, som undersøges for epilepsi, viser sig at have funktionelle anfald. Nogle få vil have både epilepsi og funktionelle anfald, og hvis det er tilfældet for dig, så vil din læge tale med dig om, hvordan du lærer at kende forskel på dine funktionelle anfald og dine epilepsianfald, så begge typer af anfald kan blive håndteret rigtigt.